Troska o środowisko – cel nadrzędny

Z najwyższą przyjemnością informujemy, że nasza firma wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

System Zarządzania Środowiskowego został wdrożony zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001. Jej celem jest realizowanie przez organizacje polityki i celów środowiskowych, uwzględniając wymagania, wynikające z przepisów prawnych oraz informacje o znaczących wpływach na środowisko. Powody, dla których firma Bandi Cosmetics zdecydowała się wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:

1. zależy nam na koncepcji zrównoważonego rozwoju, która zakłada rozwój techniczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,

2. chcemy udoskonalić efektywność zużycia surowców, energii i zmniejszyć ilość odpadów oraz zoptymalizować dobór surowców, materiałów i produktów,

3. zależy nam na zwiększeniu efektywności wykorzystywanej infrastruktury – obiektów, zaopatrzenia w media,

4. uzyskamy lepsze wykorzystanie środków transportu oraz przygotowanie procesów magazynowania, pakowania,

5. chcemy racjonalnie wykorzystać wodę, energię i paliwa i zminimalizować zużycie substancji niszczących warstwę ozonową,

6. proekologiczna gospodarka odpadami zapewni odpowiednie segregowanie umożliwiające przekazanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania lub unieszkodliwiania zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska oraz zapobiega zanieczyszczaniom środowiska.

Firma Bandi Cosmetics jest firmą świadomą swojej odpowiedzialności za środowisko, staramy się działać z poszanowaniem dla natury stosując politykę zrównoważonego rozwoju.

Nieustannie doskonalimy swoją organizację, aby być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów.

ISO

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o